Wykaz standardów:


 

BS 65000 
Guidance on organizational resilience. 

ISO-DIS 22316 
Security and resilience -- Organizational resilience -- Principles and attributes 
FDIS – final draft international standard – ostatni etap przed oficjalnym wydaniem. 
BS 16000 
Security management. Strategic and operational guidelines 
ISO 31000 
Risk management -- Principles and guidelines 

ISO 27001 
Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements 

ISO 27005 
Information technology -- Security techniques -- Information security risk management 
ISO 9001 
Quality management systems – Requirements 

ISO 14001 
Environmental management systems -- Requirements with guidance for use 

ISO/DIS 45001 
Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use 
DIS – draft international standard, jeszcze nie wydany, trwają prace. 
ISO 22301 
Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements 

ISO 22398 
Societal security -- Guidelines for exercises 

ISO 22320 
Societal security -- Emergency management -- Requirements for incident response 
ISO 27035 
Information technology -- Security techniques -- Information security incident management 
Oba zeszyty 

BS 11200 

Crisis management. Guidance and good practice 
PN-EN-ISO 12100 

Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka 
PN-EN 61882 

Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) -- Przewodnik zastosowań 
PN-EN 61025 
Analiza drzewa niezdatności (FTA) 

PN-EN 62502 
Techniki analizy niezawodności -- Analiza drzewa zdarzeń (ETA) 

PN-ISO/IEC 24762 
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie 
Norma wycofana, ale ma niezłe rozwiązania. 
BRC – issue 7 
BRC Global Standard for Food Safety Issue 7 
Plus inne, np. IoP 

ISO 22000 
Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain 
GMP 
Dla sektorów, zgodnie z wydaniem. GMP – good manufacturing production 
Branże mają swoje wymagania, działania bezpieczeństwa mają zapewnić bezpieczeństwo produkcji. 
GHP 
Jak wyżej – tylko Good Hygiene Practice 
W farmacji w Polsce jest to załącznik do rozporządzenia

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt