• ochrona fizyczna obiektów przemysłowych

    PRZEMYSŁ
    I PRODUKCJA

    CITY SECURITY


Przemysł i produkcja


 

Dzięki wypracowanym schematom działania skutecznie chronimy fabryki, montownie i inne obiekty szczególnego znaczenia. Nasi pracownicy ochrony fizycznej przy wsparciu urządzeń zabezpieczenia technicznego oraz monitoringu zapewniają bezpieczeństwo i pomoc w ewentualnych zagrożeniach, opierając się ściśle o ustalone w planie ochrony procedury.

Nasz ekspert


 

Paweł Żelazek
pawel.zelazek@citysecurity.pl

Emerytowany funkcjonariusz Policji, absolwent Akademii Spraw Wewnętrznych, studia magisterskie -  Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Łódzki 

Doświadczenie: 9 lat w branży

  • Wprowadzanie i nadzór nad realizacja kontraktu ochrony obiektów MPW i K S.A. w Warszawie w latach 2011-2015 – obiekty obowiązkowej ochrony,
  • Wprowadzanie i nadzór nad realizacją kontraktu ochrony obiektów PGN i G Termika w Warszawie w latach 2012 - 2015 – obiekty obowiązkowej ochrony,
  • Opracowywanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa, instrukcji dla obiektów handlowych, biurowych takich jak:
  • Obiekty klasy A w Warszawie: Trinity III, Metropolitan, Marynarska Buissnes Center, Centrum Giełdowe, Ambasador, Warsaw Tower, Sienna Center, Mokotów Nova, Focus.

City Security Warszawa

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Budynek Intraco

Kontakt