21-22 listopada 2018 roku odbyła się kolejna – druga edycja konferencji, podczas której panele tematyczne były skoncentrowane wokół ochrony antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, budynków niechronionych oraz edukacji antyterrorystycznej i kwestii społecznych walki z terroryzmem. 

Z tego rocznej konferencji, zostaną opublikowany artykuły uczestników w tym naszego Prezesa Michała Skoreckiego. Publikacja porusza temat:  Audytu Bezpieczeństwa jako narzędzia do oceny ryzyka zagrożeń obiektów użyteczności publicznej.

Omawia ważne aspekty bezpieczeństwa:
- z jakimi zagrożeniami można spotkać się na obiektach, 
- jak powinien przebiegać audyt bezpieczeństwa, 
- na jakie elementy bezpieczeństwa należy zwracać szczególną uwagę, 
- jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba wykonująca audyt oraz 
- w jaki sposób właściwie zbudować raport końcowy wraz z wnioskami i rekomendacją dla odbiorcy. 

Artykuł kładzie nacisk na elementy procesu badania oceny ryzyka zagrożeń w prywatnym biznesie jak i możliwości bezpośredniego zastosowania przy obiektach użyteczności publicznej. Ponadto opisuje, w jaki sposób  - w oparciu o wnioski i rekomendacje z raportu po audycie - zbudować właściwą koncepcję ochrony obiektu, osiągając stosowny kompromis pomiędzy poziomem pokrycia wszystkich zdiagnozowanych zagrożeń właściwymi zabezpieczeniami (techniczne, mechaniczne lub fizyczne), a kosztami, które jest w stanie ponieść publiczny podmiot zlecający.